Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Chuyên đề
Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh 2127 lượt xem

Mới cập nhật

Xem nhiều nhất

Khóa Tu Một Ngày An Lạc