Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Thuộc album: Tổng Hợp Kinh Tụng 419 lượt nghe

Album mới cập nhật

Album được xem nhiều

Khóa Tu Một Ngày An Lạc