Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

HÀNH TRANG VỀ CÕI TỊNH - ĐĐ. THÍCH HUỆ PHỔ TG CHÙA CHÁNH KIẾN (P5 - TP. BẠC LIÊU)

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Chân Tính (NB)

680 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc