K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ???o.

CĐ:KHÔNG THẤY KHÔNG NGHE KHÔNG BIẾT – ĐỂ TÂM CHÚNG TA AN LẠC

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

252 xem

CĐ: VỀ THẲNG TÂY PHƯƠNG -ĐĐ: THÍCH PHÁP ĐĂNG

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

324 xem

CĐ:SỐNG TỐT TRONG HIỆN TẠI,ĐĐ:Minh Thiền

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

280 xem

ĐĐ.Thích Trí Minh - Nhất Tâm Bất Loạn Trong Pháp Môn Tịnh Độ (Chùa Chánh Kiến - Bạc Liêu)

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

282 xem

CHỦ ĐỀ: NĂM ĐIỀU LỢI ÍCH KHI NGHE PHÁP. THUYẾT GIẢNG: ĐĐ: THÍCH MINH KHẢI

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

409 xem

Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2563 - DL. 2019

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

499 xem

CĐ: Cách Sống Đúng Của Phật Tử Mặc Áo Giới.TG: TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

601 xem

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản(PL.2563 - DL. 2019) Tại: Chùa Chánh Kiến

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

853 xem

CĐ:LỜI PHẬT DẠY HÓA GIẢI SÂN HẬN VÀ TẠO NÊN PHƯỚC BÁU

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

826 xem

CĐ: KINH DƯỢC SƯ.TG: Sư: MINH LƯỢNG.

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

904 xem

BUỔI TỔNG KẾT VÀ ĐỐ VUI PHẬT PHÁP TỔ CHỨC TẠI: CHÙA CHÁNH KIẾN

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

969 xem

CHỦ ĐỀ:12 ĐẠI NGUYỆN CỦA PHẬT DƯỢC SƯ.THUYẾT GIẢNG: ĐĐ: THÍCH TRÍ MINH

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

1022 xem

CHỦ ĐỀ: HAI MẶT CỦA CUỘC ĐỜI .THUYẾT GIẢNG: SC: THÍCH NỮ LIÊN DUYÊN

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

1077 xem

CĐ: Sống Biết Yêu Thương.TG:ĐĐ: Thích Pháp Đăng.TGT:Chùa Chánh Kiến

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

1216 xem

Tấm Lòng Người Phật Tử. Sáng Tác Và Trình Bày Thiện Trực

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

1248 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc