Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

CĐ:KHÔNG THẤY KHÔNG NGHE KHÔNG BIẾT – ĐỂ TÂM CHÚNG TA AN LẠC

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

204 xem

CĐ: VỀ THẲNG TÂY PHƯƠNG -ĐĐ: THÍCH PHÁP ĐĂNG

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

290 xem

CĐ:SỐNG TỐT TRONG HIỆN TẠI,ĐĐ:Minh Thiền

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

281 xem

ĐĐ.Thích Trí Minh - Nhất Tâm Bất Loạn Trong Pháp Môn Tịnh Độ (Chùa Chánh Kiến - Bạc Liêu)

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

303 xem

CHỦ ĐỀ: NĂM ĐIỀU LỢI ÍCH KHI NGHE PHÁP. THUYẾT GIẢNG: ĐĐ: THÍCH MINH KHẢI

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

422 xem

Kính Mừng Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2563 - DL. 2019

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

488 xem

CĐ: Cách Sống Đúng Của Phật Tử Mặc Áo Giới.TG: TT. Thích Minh Thành

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

619 xem

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản(PL.2563 - DL. 2019) Tại: Chùa Chánh Kiến

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

842 xem

CĐ:LỜI PHẬT DẠY HÓA GIẢI SÂN HẬN VÀ TẠO NÊN PHƯỚC BÁU

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

813 xem

CĐ: KINH DƯỢC SƯ.TG: Sư: MINH LƯỢNG.

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

907 xem

BUỔI TỔNG KẾT VÀ ĐỐ VUI PHẬT PHÁP TỔ CHỨC TẠI: CHÙA CHÁNH KIẾN

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

950 xem

CHỦ ĐỀ:12 ĐẠI NGUYỆN CỦA PHẬT DƯỢC SƯ.THUYẾT GIẢNG: ĐĐ: THÍCH TRÍ MINH

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

999 xem

CHỦ ĐỀ: HAI MẶT CỦA CUỘC ĐỜI .THUYẾT GIẢNG: SC: THÍCH NỮ LIÊN DUYÊN

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

1099 xem

CĐ: Sống Biết Yêu Thương.TG:ĐĐ: Thích Pháp Đăng.TGT:Chùa Chánh Kiến

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

1195 xem

Tấm Lòng Người Phật Tử. Sáng Tác Và Trình Bày Thiện Trực

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật

1224 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc