Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Dâng Pháp Y Ca Sa PL : 2562 DL 2018 Tại Chùa Chánh Kiến - P5 - Tp. Bạc Liêu

Giảng sư: Đại Lễ Vu Lan

503 xem

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN NĂM 2017 CHÙA CHÁNH KIẾN(PHƯỜNG 5 - TP. BẠC LIÊU)

Giảng sư: Đại Lễ Vu Lan

822 xem

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2015. Được Tổ Chức Tại: Chùa Chánh Kiến - P5 - TP. Bạc Liêu

Giảng sư: Đại Lễ Vu Lan

1794 xem

Lễ Vu Lan Báo Hiếu tổ chức tại Chùa Chánh Kiến 2014

Giảng sư: Đại Lễ Vu Lan

2115 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc