Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

80. IL.20 Review 2 Lessons

Giảng sư: English For You

1215 xem

79. IL. 19 Review 1 Lessons

Giảng sư: English For You

2862 xem

78. IL. 18 At the doctors

Giảng sư: English For You

1277 xem

77. IL. 17 At the camp

Giảng sư: English For You

1320 xem

76. IL. 16 In the workshop

Giảng sư: English For You

1046 xem

75. IL. 15 Christmas time

Giảng sư: English For You

2643 xem

74. IL.14 Fairy Tales & Legends

Giảng sư: English For You

1284 xem

73.IL. 13 At the hotel

Giảng sư: English For You

1271 xem

72. IL.12 Under the weather

Giảng sư: English For You

1148 xem

71. IL.11 At the playground

Giảng sư: English For You

1074 xem

70. IL.10 At the grocey store

Giảng sư: English For You

1370 xem

69. IL.09 At the a musement park

Giảng sư: English For You

1221 xem

68. IL.08 Crime doesnt pay

Giảng sư: English For You

1321 xem

67. IL. 07 At the beach

Giảng sư: English For You

1114 xem

66. IL. 06 At the circus

Giảng sư: English For You

1208 xem
Thông Báo
Khóa Tu Một Ngày An Lạc
 Kính thưa: Quý Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức
Vào ngày mùng 9 và 19 hàng tháng Đạo Tràng Chùa Chánh Kiến có tổ chức 
chương trình tu Một Ngày An Lạc để quý Phật tử có nơi tu tập nâng c...Xem thêm
Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động
Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Album Nhạc Nổi Bậc
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 1.327.434 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 6 Thành viên

Tổng số video : 6.061 Video

Tổng số audio : 511 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 9.209.757 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 21.613 Lượt nghe

FaceBook
Khóa Tu Một Ngày An Lạc