Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

80. IL.20 Review 2 Lessons

Giảng sư: English For You

1206 xem

79. IL. 19 Review 1 Lessons

Giảng sư: English For You

2765 xem

78. IL. 18 At the doctors

Giảng sư: English For You

1182 xem

77. IL. 17 At the camp

Giảng sư: English For You

1206 xem

76. IL. 16 In the workshop

Giảng sư: English For You

1040 xem

75. IL. 15 Christmas time

Giảng sư: English For You

2634 xem

74. IL.14 Fairy Tales & Legends

Giảng sư: English For You

1229 xem

73.IL. 13 At the hotel

Giảng sư: English For You

1204 xem

72. IL.12 Under the weather

Giảng sư: English For You

1081 xem

71. IL.11 At the playground

Giảng sư: English For You

1024 xem

70. IL.10 At the grocey store

Giảng sư: English For You

1224 xem

69. IL.09 At the a musement park

Giảng sư: English For You

1096 xem

68. IL.08 Crime doesnt pay

Giảng sư: English For You

1305 xem

67. IL. 07 At the beach

Giảng sư: English For You

1096 xem

66. IL. 06 At the circus

Giảng sư: English For You

1137 xem
Thông Báo
Khóa Tu Một Ngày An Lạc
 Kính thưa: Quý Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức
Vào ngày mùng 9 và 19 hàng tháng Đạo Tràng Chùa Chánh Kiến có tổ chức 
chương trình tu Một Ngày An Lạc để quý Phật tử có nơi tu tập nâng c...Xem thêm
Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động
Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 1.220.200 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 5 Thành viên

Tổng số video : 6.061 Video

Tổng số audio : 511 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 8.821.524 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 20.975 Lượt nghe

FaceBook
Khóa Tu Một Ngày An Lạc