Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Anh Văn Giao Tiếp Bài 42

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1651 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 41

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1668 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 40

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1495 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 39

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

914 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 37

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

894 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 36

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1078 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 35

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1036 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 34

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

920 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 33

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

890 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 32

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

878 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 31

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

942 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 30

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

961 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 29

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

915 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 28

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

1052 xem

Anh Văn Giao Tiếp Bài 27

Giảng sư: Anh Văn Giao Tiếp

847 xem
Thông Báo
Khóa Tu Một Ngày An Lạc
 Kính thưa: Quý Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức
Vào ngày mùng 9 và 19 hàng tháng Đạo Tràng Chùa Chánh Kiến có tổ chức 
chương trình tu Một Ngày An Lạc để quý Phật tử có nơi tu tập nâng c...Xem thêm
Các hoạt động

CÁC SỰ KIỆN SẮP XẢY RA:

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động
Phật Âm
GIẢNG SƯ NỔI BẬT
Album Nhạc Nổi Bậc
Lịch Dương Âm
Hỏi & Đáp PHẬT HỌC
Trợ Duyên
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 1.423.407 Truy cập

Đang trực tuyến : 5 Phật tử

Tổng số thành viên : 6 Thành viên

Tổng số video : 6.061 Video

Tổng số audio : 511 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 9.807.711 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 21.069 Lượt nghe

FaceBook
Khóa Tu Một Ngày An Lạc