K-nh ch?c ch t?n ??c t?ng ni cng qu? ph?-t t?- th?n t?m th??ng an l??c ! Nguy??n em c?ng ??c n?y h??ng v?? kh??p t??t c?? ?? t?- v? ch?ng sanh ??u tr??n th?nh Ph?-t ???o.

43.4.Con Đường Giác Ngộ Tập 4 Hết Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1441 xem

43.3.Con Đường Giác Ngộ Tập 3 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

990 xem

43.2. Con Đường Giác Ngộ Tập 2 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

879 xem

43.1. Con Đường Giác Ngộ Tập 1 Phim Phật Giáo

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1224 xem

42.Xét Xử Tài Tình

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

977 xem

41.Thạch Sanh Lý Thông

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

979 xem

40.Sự Tích Quả Roi

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1009 xem

39.Sự Tích Dã Tràng

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

992 xem

38.Sự Tích Con Khỉ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1026 xem

37.Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1054 xem

36.Sự Tích Cây Chổi

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1008 xem

35.Nói Dối Như Cuội

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1019 xem

34.Mụ Yêu Tinh Và Bầy Trẻ

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1214 xem

33.Miếng Trầu Kỳ Diệu

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1007 xem

32.Chiếc Áo Tàng Hình

Giảng sư: Phim Truyện Phật Giáo

1073 xem
Khóa Tu Một Ngày An Lạc